Úklid ve Zlíně.cz

Menu

...Pro Vás uklidíme za Vás...

Garance kvality

Garance kvality poskytovaných služeb
Kvalita a spokojený zákazník jsou pro naši firmu velice důležitá kritéria, a proto používáme jen tu nejlepší profesionální úklidovou techniku a čistící prostředky.

Náš personál je vždy velmi dobře proškolený.

Největší důraz klademe na kontrolní činnost. Při realizaci úklidových prací většího rozsahu určujeme odpovědného zástupce, který řeší správu provozu a nezbytné provozní záležitosti - zabezpečuje kontrolu zaměstnanců, kvalitu úklidu, zásobování čistícími prostředky a náhradu pracovníků v případě nemoci. U menších objektů, kde je počet pracovníků menší než 3, provádí kontrolu správce nemovitosti, provozní technik nebo vedoucí firmy.

V případě absence některého ze zaměstnanců (nemoc apod.) firma poskytuje okamžitý zástup.

Potřeby našich klientů jsou pro nás důležité a ke každé zakázce proto přistupujeme individuálně.

Proti případným škodám na majetku zákazníků, které byly prokazatelně způsobeny našimi zaměstnanci jsme pojištěni u pojišťovny Kooperativa, a.s..

Víme, že pečujeme o Vaše pracovní (životní) prostředí a nechceme ho znečišťovat nadměrně chemickými látkami. Používáme proto atestované úklidové přístroje a čisticí prostředky.

Preferujeme dlouhodobou spolupráci, během které máme možnost poznat všechny Vaše potřeby. Sledujeme novinky v oblasti úklidových technologií. Ať už jde o nové pracovní postupy, výkonnější mycí stroje nebo účinnější čistící prostředky.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.